Recenzenci w 2017 roku:

Katarzyna Barczyk-Pawelec (AWF we Wrocławiu)
Ryszard Bartoszewicz (AWF we Wrocławiu)
Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Stefan Bosiacki (AWF w Poznaniu)
Michał Bronikowski (AWF w Poznaniu)
Dagmara Budnik-Przybylska (Uniwersytet Gdański)
Maria Bujnowska-Fedak (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
Piotr Błajet (UMK w Toruniu)
Ireneusz Cichy (AWF we Wrocławiu)
Wojciech Cynarski (Uniwersytet Rzeszowski)
Wojciech Czarny (Uniwersytet Rzeszowski)
Urszula Dębska (Uniwersytet Wrocławski)
Małgorzata Dobrowolska (Politechnika Śląska w Gliwicach)
Remigiusz Dróżdż (AWFiS w Gdańsku)
Ewa Dybińska (AWF w Krakowie)
Krystyna Gawlik (AWF w Katowicach)
Jacek Grobelny (AWF we Wrocławiu)
Dorota Groffik (AWF w Katowicach)
Izabela Gruszka (AWF we Wrocławiu)
Danuta Grzesiak-Witek (KUL w Lublinie)
Joanna Głogowska-Ligus (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
Andrzej Hadzik (AWF w Katowicach)
Barbara Jabłońska (AWF we Wrocławiu)
Władysław Jagiełło (AWFiS w Gdańsku)
Joanna Jedel (AWFiS w Gdańsku)
Tomasz Jurek (Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.)
Małgorzata Kawa (AWFiS w Gdańsku)
Violetta Kopińska (UMK w Toruniu)
Tadeusz Koszczyc (AWF we Wrocławiu)
Paweł Kot (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Marcin Krawczyński (Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku)
Kazimierz Kurzawski (AWF we Wrocławiu)
Anna Lipowicz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Piotr Łapiński (Centralny Zarząd Służby Więziennej)
Jarosław Marcinkowski (Olsztyńska Szkoła Wyższa)
Barbara Marciszewska (Akademia Morska w Gdyni)
Eligiusz Małolepszy (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Mirosław Mrozkowiak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Radosław Muszkieta (UMK w Toruniu)
Joanna Nogieć (WSB we Wrocławiu)
Luiza Nowakowska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Michał Nowakowski (UMCS w Lublinie)
Maciej Olczyk (UAM w Poznaniu)
Janusz Olearnik (AWF we Wrocławiu)
Piotr Oleśniewicz (AWF we Wrocławiu)
Jan Papież (Uniwersytet Gdański)
Artur Pasko (Uniwersytet w Białymstoku)
Małgorzata Paszkowska (Uniwersytet Rzeszowski)
Jerzy Paszkowski (Politechnika Białostocka)
Beata Pluta (AWF w Poznaniu)
Ewa Przybyla (AWF w Katowicach)
Stanisław Przybylski (AWFiS w Gdańsku)
Andrzej Rokita (AWF we Wrocławiu)
Alicja Rutkowska-Kucharska (AWF we Wrocławiu)
Piotr Rymarczyk (AWF w Warszawie)
Tomasz Sahaj (AWF w Poznaniu)
Krzysztof Sas-Nowosielski (AWF w Katowicach)
Karolina Sieroń-Stołtny (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
Tadeusz Stefaniak (AWF we Wrocławiu)
Katarzyan Sygit (Uniwersytet Szczeciński)
Jan Szczegielniak (Politechnika Opolska)
Joanna Szczepańska-Gieracha (AWF we Wrocławiu)
Jacek Szczurowski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Rafał Szubert (AWF we Wrocławiu)
Piotr Tabor (AWF w Warszawie)
Maciej Tomczak (AWF w Poznaniu)
Danuta Umiastowska (Uniwersytet Szczeciński)
Renata Urban (Uniwersytet Szczeciński)
Marzena Urniaż (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Katarzyna Walicka-Cupryś (Uniwersytet Rzeszowski)
Magdalena Wieczorkowska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
Wojciech Wiesner (AWF we Wrocławiu)
Kazimierz Witkowski (AWF we Wrocławiu)
Barbara Woynarowska (Uniwersytet Warszawski)
Agnieszka Zalewska-Meler (Akademia Pomorska w Słupsku)
Piotr Zarzycki (AWF we Wrocławiu)
Bożena Zawadzka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Eleonora Zielińska (Uniwersytet Warszawski)
Piotr Zmyślony (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Maria Zowisło (AWF w Krakowie)
Anna Zwierzchowska (AWF w Katowicach)
Adam Żaliński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)