Redakcja Rozpraw Naukowych AWF we Wrocławiu wyraża szczególną wdzięczność recenzentom zaproszonym do współpracy w 2013 roku:

Ryszard Bartoszewicz (Wrocław)
Robert Białecki (Warszawa)
Tadeusz Bober (Wrocław)
Eugeniusz Bolach (Wrocław)
Tomasz Boraczyński (Olsztyn)
Michał Bronikowski (Poznań)
Anna Burdukiewicz (Wrocław)
Jan Chmura (Wrocław)
Ireneusz Cichy (Wrocław)
Stanisław Ciok (Wrocław)
Wiesław Drobek (Opole)
Felicja Fink-Lwow (Wrocław)
Halina Guła-Kubiszewska (Wrocław)
Janusz Iskra (Katowice)
Edyta Jakubowicz (Wrocław)
Tadeusz Koszczyc (Wrocław)
Stanisław Kowalik (Poznań)
Andrzej Krawański (Poznań)
Marcin Krawczyński (Gdańsk)
Lesław Kulmatycki (Wrocław)
Radosław Laskowski (Gdańsk)
Anna Marchewka (Kraków)
Tadeusz Maszczak (Warszawa)
Krzysztof R. Mazurski (Wrocław)
Przemysław Minta (Wrocław)
Piotr Oleśniewicz (Wrocław)
Bożena Ostrowska (Wrocław)
Marek Popowczak (Wrocław)
Jacek Potocki (Jelenia Góra)
Andrzej Rokita (Wrocław)
Krystyna Rożek-Piechura (Wrocław)
Alicja Rutkowska-Kucharska (Wrocław)
Małgorzata Sobera (Wrocław)
Ryszard Strzelczyk (Poznań)
Jan Szczegielniak (Opole)
Andrzej Szmajke (Opole)
Danuta Umiastowska (Szczecin)
Marta Wieczorek (Wrocław)
Wojciech Wiesner (Wrocław)
Marek Zatoń (Wrocław)
Halina Zdebska (Kraków)
Anna Zwierzchowska (Katowice)
Stanisław Żak (Kraków)