Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu to recenzowane czasopismo naukowe, w którym publikowane są prace obejmujące dziedzinę społecznych i humanistycznych nauk o wychowaniu fizycznym, sporcie, rekreacji, turystyce, zdrowiu i rehabilitacji.

Do druku przyjmowane są artykuły naukowe prezentujące wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym i przedstawiające obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografii), a także opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym, jak również glosy lub komentarze prawnicze. Przyjmowane są także listy do Redakcji, sprawozdania z konferencji naukowych i recenzje książek.

W rankingu czasopism MNiSW w 2015 roku Rozprawy Naukowe otrzymały 8 punktów.

Rozprawy Naukowe są zamieszczane i udostępniane w bazach: POL-inex, CEJSH (the Central European Journal of Social Sciences and Humanities), EBSCO oraz Index Copernicus.

Certyfikat jakości na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009

Zapraszamy do wzięcia udziału
w III Krajowej Koferencji Naukowo-Szkoleniowej
SOCJOLOGIA MEDYCYNY – PROMOCJA ZDROWIA – MEDIA
Wrocław, 25-27 wrzesień 2017 r.

KOMUNIKAT
ZAPROSZENIE