ARTYKUŁY PRZYJĘTE DO PUBLIKACJI

 

Rozprawy Naukowe 58/2017

Lidia Pac-Pomarnacka
Tradycja skoków z mostu w Mostarze. Wielowymiarowa rola skoczków a turystyka kulturowa
Karolina Kostorz, Agnieszka Kowalczyk, Agata Skorupińska
Internalizacja zasad oraz filozofii sztuk walki przez trenerów i mistrzów
Joanna Jedel
Błąd podmiotu sportowego w zarządzaniu i jego ekonomiczne konsekwencje
Łukasz Bojkowski

Motywacja sportowa kobiet trenujących zespołowe gry sportowe
Jolanta Mogiła-Lisowska, Łukasz Korycki
Rodzina wiejska - środowisko rekreacji ruchowej
Andrzej Mikulski, Anna Zwierzchowska, Dorota Groffik
Aktywność fizyczna 15-letnich chłopców a ich udział w lekcji wychowania fizycznego
Paweł Kot
Przekonanie o własnej skuteczności a spostrzegane źródła stresu związanego ze studiowaniem
Grażyna Kosiba
Poziom wiedzy studentów wychowania fizycznego i innych specjalności nauczycielskich w zakresie wybranych aspektów edukacji zdrowotnej
Joanna Kantyka
Analiza porównawcza zastosowania wybranych narzędzi marketingu wewnętrznego w fitness klubach z regionu Śląska w latach 2010-2015

Rozprawy Naukowe 59/2017

Agnieszka Kowalczyk, Karolina Kostorz
Przegląd badań nad wypaleniem zawodowym nauczycieli