ARTYKUŁY PRZYJĘTE DO PUBLIKACJI

 

Rozprawy Naukowe 58/2017

Jolanta Mogiła-Lisowska, Łukasz Korycki
Rodzina wiejska - środowisko rekreacji ruchowej
Lidia Pac-Pomarnacka
Tradycja skoków z mostu w Mostarze. Wielowymiarowa rola skoczków a turystyka kulturowa
Agnieszka Kowalczyk, Karolina Kostorz
Przegląd badań nad wypaleniem zawodowym nauczycieli
Łukasz Bojkowski
Motywacja sportowa kobiet trenujących zespołowe gry sportowe
Joanna Anna Kantyka
Analiza porównawcza zastosowania wybranych narzędzi marketingu wewnętrznego w fitness klubach z regionu Śląska w latach 2010-2015
Karolina Kostorz, Agnieszka Kowalczyk, Agata Skorupińska
Internalizacja zasad oraz filozofii sztuk walki przez trenerów i mistrzów