ARTYKUŁY PRZYJĘTE DO PUBLIKACJI

Rozprawy Naukowe 60/2018

Małgorzata Naskręt, Joanna Borowiec, Joanna Grzesiak, Michał Bronikowski
Wpływ stosowania metod "Edubal" i "Metody Dobrego Startu" na poprawę umiejętności grafomotorycznych 6-7-letnich uczniów

Helena Mroczkowska, Jan Supiński
Struktura zadania sportowego a predyspozycje psychiczne zawodniczek uprawiających koszykówkę, siatkówkę i judo

Barbara Pędraszewska-Sołtys, Katarzyna Dzioban 
Infrastruktura sportowa dostępna na terenie Warszawy - analiza porównawcza lat pięćdziesiątych XX wieku i czasów współczesnych (zarys problematyki)

Ryszard Stefanik, Maciej Zawadzki
Szczecińskie kolarstwo w okresie reorganizacji polskiego sportu w latach 1949-1951

Anna Romanowska-Tołłoczko, Małgorzata Kołodziej
Zróżnicowanie kompetencji psychospołecznych studentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ze względu na kierunek studiów

Zuzanna Maria Wałach-Biśta
Profil umiejętności - narzędzie do pracy mentalnej w sporcie

Rajmund Tomik, Gerard Kosmala
Geograficzne uwarunkowania turystyki aktywnej w Polsce. Zarys zagadnienia

Zuzanna Wałach-Biśta
Profil umiejętności – narzędzie do pracy mentalnej w sporcie

Sergiusz Urban, Beata Kuriata-Świderska, Wojciech Wiliński
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym a równowaga statyczna mężczyzn uczestniczących w szkolnych formach aktywności fizycznej

Łukasz Maciejewski, Józefa Dąbek, Joanna Piotrkowicz, Halina Kulik, Bartłomiej Brzoza
Popularization of fitness clubs regarding physical activity of silesian inhibitant/residents
(Popularyzacja klubów fitness a aktywność fizyczna mieszkańców Śląska)