ARTYKUŁY PRZYJĘTE DO PUBLIKACJI

Rozprawy Naukowe 57/2017

Andrzej Pawłucki
Prawo wychowania przez kulturę ascezy cielesnej
Agnieszka Zalewska-Meler
Arena sportowa jako biografia miejsca
Agnieszka Albrecht
Aktywność fizyczna wolontariuszy sportowych
Anna Leś, Joanna Piotrowska, Ewa Kozdroń
Działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne jako narzędzia wspierania prozdrowotnego stylu życia
Michał Lenartowicz
Socjalizacja konsumentów sportu
Janusz Olearnik
Biznesowe aspekty rekreacji
Przemysław Płoskonka
Bariery uczestnictwa w surwiwalu jako jednym z typów zajęć outdoor
Wojciech Wiesner, Bogusław Kowalewski, Mateusz Szatkowski
Rynek usług ratownictwa wodnego w Polsce a poziom bezpieczeństwa wypoczywających nad wodą

Mateusz Ludwiczak, Michał Bronikowski
Nielinearna pedagogika – zastosowanie w kulturze fizycznej
Paweł Kłusek
Przerwa w wykonywaniu zawodu fizjoterapeuty