ARTYKUŁY PRZYJĘTE DO PUBLIKACJI

Rozprawy Naukowe 62/2018

Małgorzata Pstrocka-Rak, Beata Blachura
Doskonalenie kształcenia akademickiego studentów w zakresie turystyki

Wojciech Cynarski, Paweł Świder, Krzysztof Kubala
Turystyka sztuk i sportów walki pracowników naukowych – analiza wybranych praktycznych i teoretycznych aspektów

Edyta Pijet-Migoń
Dawne lotnisko Berlin Tempelhof jako przykład wykorzystania dziedzictwa lotniczego na potrzeby turystyki i rekreacji

Małgorzata Suchanecka, Katarzyna Graja
Obraz ciała na podstawie samooceny i badań antropometrycznych u osób ćwiczących we wrocławskich klubach fitnessu

Julia Pietsch, Małgorzata Piskunowicz
Wpływ aktywności fizycznej na sprawność poznawczą osób starszych

Karolina Kostorz, Agnieszka Kowalczyk, Agata Skorupińska
Pobudzenie a staż treningowy u wyczynowych bokserów

Marta Szczypinska
Postawa nadmiernie wymagająca i niekonsekwentna a lęk i poczuciem własnej skuteczności u zawodników w sporcie kwalifikowanym

Eligiusz Madejski, Grażyna Kosiba, Janusz Jaworski, Roger Madejski
Umiejętności ruchowe uczniów klas młodszych

Agnieszka Połaniecka
Stan badań nad dziejami kultury fizycznej na Pomorzu w latach 1945-1998

Jerzy Nowik
Przesłanki osiągnięcia sukcesu sportowego. Ewolucja piłki ręcznej w województwie białostockim od zakończenia działań wojennych w 1944 r. do reformy administracyjnej w Polsce w 1975 r.