ARTYKUŁY PRZYJĘTE DO PUBLIKACJI

Rozprawy Naukowe 63/2018

Karolina Rogowska
Sport i kultura fizyczna w obradach i aktach ustawodawczych polskiego parlamentu w latach 1989-2011

Adrianna Banio, Ewa Malchrowicz-Mośko, Adam Omorczyk, Mateusz Rozmiarek
Dziedzictwo igrzysk olimpijskich a polityka Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego

Anna Ostrowska-Karpisz, Małgorzata Siekańska, Agnieszka Wojtowicz
Środowisko rodzinne a poziom aktywności fizycznej dzieci

Anna Gniezińska, Karol Bar, Karolina Kostorz
Kultura fizyczna w stylu życia uczniów katowickich liceów ogólnokształcących

Diana Celebańska, Krystyna Gawlik 
Nadwaga i otyłość a występowanie bólów kręgosłupa u studentek fizjoterapii

Maciej Lenicki
Historyczne podłoże edukacji włączającej na gruncie legislacyjnym w Szkocji

Karolina Królikowska, Edyta Pijet-Migoń
Możliwości rozwoju turystyki winiarskiej na Dolnym Śląsku

Marta Gawlas
Wypadki wśród turystów podejmujących jesienią pieszą aktywność górską na obszarze Tatr Polskich – analiza za rok 2016

Ewa Malchrowicz-Mośko, Adam Omorczyk
Znaczenie nostalgii we współczesnej turystyce. Historyczne eventy sportowe a marketing terytorialny

Tomasz Jurek, Marlena Wyskok
Założenia programowe Niemieckiego Związku Gimnastycznego w Polsce w latach 1921-1939

Anna Błaszkowska
Toruński sport żużlowy w latach 1930-1989

Eugeniusz Bolach, Bartosz Bolach, Jakub Ptak
Ocena jakości życia pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu