ARTYKUŁY PRZYJĘTE DO PUBLIKACJI

Rozprawy Naukowe 59/2017

Agnieszka Kowalczyk, Karolina Kostorz
Przegląd badań nad wypaleniem zawodowym nauczycieli
Maria Lipko-Kowalska
Rozpoznanie  wartości prozdrowotnych ćwiczeń metodą Pilates w opinii badanych kobiet
Małgorzata Naskręt, Joanna Borowiec, Joanna Grzesiak, Michał Bronikowski
Poziom umiejętności grafomotorycznych uczniów klas pierwszych szkół podstawowych uczestniczacych w zajęciach realizowanych różnymi metodami aktywizacji fizycznej
Joanna Jedel
Profesjonalizacja rynku sportu. Budżet finansowy klubów ekstraklasy a końcowy wynik rozgrywek edycji 2014/2015
Eligiusz Małolepszy, Teresa Drozdek-Małolepsza, Daniel Bakota
Piłka nożna w województwie wołyńskim w latach 1921-1939. Zarys dziejów
Katarzyna Kleszyk, Małgorzata Sobera, Klaudia Kuc
Aktywność fizyczna dzieci w wieku 9–10 lata wady postawy w obrębie tułowia
Laura Piejko, Zbigniew Nowak, Agnieszka Nawrat-Szołtysik, Dorota Kopeć
Wybrane zachowania zdrowotne a jakość diety pacjentów z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca i po przebytym zawale serca
Karolina Dyrla-Mularczyk
Wybrane przyczyny niespodziewanego zakończenia kariery sportowca
Katarzyna Walicka-Cupryś, Izbaela Smolarz
Kompetencje społeczne fizjoterapeutów w województwie podkarpackim
Jacek Borzyszkowski
Stosunek krajowych podmiotów polityki turystycznej wobec współczesnych wyzwań dla sektora turystycznego
Julian Jaroszewski, Zbigniew Wójcik
Zmiany w zarządzaniu kulturą fizyczną w województwie łódzkim w latach 1945-1990