ARTYKUŁY PRZYJĘTE DO PUBLIKACJI

Rozprawy Naukowe 61/2018

Krzysztof Sas-Nowosielski, Mateusz Gutek
Skłonności do podejmowania ryzyka wśród osób uprawiających różne odmiany sportu wspinaczkowego

Marta Gawlas
Wypadki wśród turystów podejmujących zimową aktywność górską – na przykładzie Tatr Polskich

Kulik Halina, Falkiewicz Karolina, Dąbek Józefa, Naworska Beata
Zachowania zdrowotne i zachowania ryzykowne dla zdrowia uczniów szkół gimnazjalnych województwa śląskiego

Jacek Przybylski, Dagmara Budnik-Przybylska, Ola Rosiak
Techniki treningu mentalnego w powrocie do zdrowia po kontuzji

Anna Pacian, Teresa Kulik, Janusz Kocki, Monika Kaczoruk, Ewa Kawiak-Jawor
Zachowania zdrowotne matek a nieprawidłowa masa ciała dzieci

Katarzyna Graja, Małgorzata Suchanecka
Ocena sposobu żywienia i poziomu aktywności fizycznej osób ćwiczących we wrocławskich klubach fitnessu

Anna Tubek, Mariusz Duplaga
Ocena funkcjonalności aplikacji mobilnych wspierających aktywność fizyczną

Daniel Bakota, Eligiusz Małolepszy, Teresa Drozdek-Małolepsza
Sport i turystyka w działalności Związku Harcerstwa Polskiego w województwie wołyńskim w latach 1921-1939

Leon Rak
Infrastruktura sportowa i działalność organizacyjna I Lwowskiego Klubu Sportowego „Czarni” w świetle lokalnej prasy (1920-1939)

Iwona Tabaczek-Bejster, Artur Szymański, Jerzy Kiszka
40 lat działalności Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (1976–2016)