ARTYKUŁY PRZYJĘTE DO PUBLIKACJI

Rozprawy Naukowe 59/2017

Agnieszka Kowalczyk, Karolina Kostorz
Przegląd badań nad wypaleniem zawodowym nauczycieli
Maria Lipko-Kowalska
Rozpoznanie  wartości prozdrowotnych ćwiczeń metodą Pilates w opinii badanych kobiet
Małgorzata Naskręt, Joanna Borowiec, Joanna Grzesiak, Michał Bronikowski
Poziom umiejętności grafomotorycznych uczniów klas pierwszych szkół podstawowych uczestniczacych w zajęciach realizowanych różnymi metodami aktywizacji fizycznej
Joanna Jedel
Profesjonalizacja rynku sportu. Budżet finansowy klubów ekstraklasy a końcowy wynik rozgrywek edycji 2014/2015