Redakcja Rozpraw Naukowych AWF we Wrocławiu wyraża szczególną wdzięczność recenzentom zaproszonym do współpracy w 2012 roku:

Ryszard Bartoszewicz (Wrocław)
Eugeniusz Bolach (Wrocław)
Anna Burdukiewicz (Wrocław)
Dariusz Doliński (Warszawa)
Roman M. Kalina (Katowice)
Leszek Kulmatycki (Wrocław)
Jacek Kurzępa (Warszawa)
Mariusz Lipowski (Gdańsk)
Vladimir Lyakh (Kraków)
Przemysław Minta (Jelenia Góra)
Krystyna Rożek-Piechura (Wrocław)
Teresa Sławińska-Ochla (Wrocław)
Krzysztof A. Sobiech (Wrocław)
Jan Szczegielniak (Wrocław)
Waldemar Tłokiński (Gdańsk)
Rajmund Tomik (Katowice)
Jerzy Zawadzki (Wrocław)
Stanisław Żak (Kraków)
Mirosław Żarowski (Wrocław)